Kinderen  verstandelijke beperking Vrouwen/Meisjes Mannen/Jongens Ouders/Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiekAls er
dingen
met je
gebeuren
die
jij niet
wilt !

Hallo,

De beertjes hierboven lijken heel vrolijk. Soms lijken kinderen ook vrolijk maar zijn het niet echt. Kinderen kunnen verdrietig zijn of bang, omdat zij nare dingen hebben meegemaakt of nog steeds meemaken. Misschien heb je op school wel eens wat gehoord over seksueel misbruik...............
        Observatie.

Hierboven ziet u het begin van onze kinderfolder.
Wij bieden de mogelijkheid tot observatie van kinderen waarbij het vermoeden bestaat van seksueel misbruik.
Wij maken bij de (individuele) behandeling gebruik van spel, onderzoeken en testen en er wordt gekeken naar andere factoren die een rol kunnen spelen bij problematisch gedrag.
Traumaverwerking, ontwikkeling van de persoonlijkheid en de autonomie, nemen een belangrijke plaats in in de behandeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methodieken zoals creatieve therapie, lichaamsgerichte therapie en spel- en andere werkvormen.
In onze visie is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk leren hun problemen  bespreekbaar te maken en uiting kunnen geven aan gedachten en emoties omtrent hun vaak traumatische ervaringen.

        Gevolgen
        Gevolgen van seksueel misbruik/mishandeling kunnen o.a. zijn:
           - concentratiestoornissen/leerproblematiek.
           - nachtmerries /onduidbare angsten.
           - agressie /regressief gedrag.
           - sexueelwervend gedrag.


Hulpverlening
Door middel van kan kinderen geleerd worden om te gaan met hun ervaringen en de daarbij behorende emoties. In eerste instantie zal een observatie plaatsvinden (8 sessies van elk 50 minuten) waarna een verslag zal worden gemaakt dat besproken zal worden met ouders of verzorgers. Aan de hand van de observatie zal worden bekeken of vervolgbehandeling wenselijk is en of dit binnen onze instelling of middels verwijzing zal plaatsvinden.

Aanmelding
Aanmelden kan via verwijzing of via aanmelding door de ouders/verzorgers zelf.
Dit kan elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Via de secretaresse zal om algemene gegevens gevraagd worden. Een afspraak voor intake kan direct gemaakt worden, zodat deze op korte termijn kan plaatsvinden. Na de intake zal binnen twee weken de therapie opgestart worden in overleg met de cliënt. Een therapiesessie duurt  ongeveer 50 minuten.

Wilt u contact of informatie over onze kindertherapie, klik dan boven aan de pagina op 'contact'.

Terug naar boven

© 2017 - Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland